Aktualności

Informacja o trybie przyznawania stypendiów

 
 
Picture of Administrator platformy
Informacja o trybie przyznawania stypendiów
by Administrator platformy - Wednesday, 25 March 2015, 1:50 PM
 

Szanowni  Państwo!

Uprzejmie informujemy, że do Rektora i Uczelnianej Komisji Stypendialnej wpłynęło:

- 13 podań o przyznanie stypendium socjalnego,

- 6 podań o przyznanie stypendium specjalnego,

- 32 podania o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

- 5 podań o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie po pisemnej informacji uzyskanej z MNiSW o wysokości dotacji przeznaczonej na pomoc materialna dla studentów. Świadczenia stypendialne będą przyznawane, niezależnie od daty przyznania, od marca tego roku (czyli na 5 miesięcy semestru letniego).

Informacje o rozdziale środków na pomoc materialną dla studentów zostanie niezwłocznie podana do Państwa wiadomości po zakończeniu prac Uczelnianej Komisji Stypendialnej.