Aktualności

Konferencja

 
 
Picture of Administrator platformy
Konferencja
by Administrator platformy - Wednesday, 30 October 2013, 12:08 PM
 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

zaprasza na Konferencję Naukową zatytułowaną:

Konkurencyjność oferty edukacyjnej: innowacje i otwarcie na nowe rynki.

Termin: 20-21 stycznia 2014r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

43-300 Bielsko-Biała, ul. gen. Wł. Sikorskiego 4

Języki konferencji: polski, angielski i rosyjski.

Konferencja ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny.

 Rada Naukowa:

 1. dr Beata Kupiec-Teahan, prof. WSEH – przewodnicząca

Skład Rady Naukowej się konstytuuje.

 Komitet organizacyjny:

 1. dr Witold Marzęda – przewodniczący;
 2. mgr Patrycja Korczago-Pucher – moderator konferencji;
 3. mgr Edyta Kołodziejczyk - sekretarz polskojęzyczny konferencji;
 4. mgr Elżbieta Jaszczurowska – sekretarz anglojęzyczny konferencji;
 5. dr Katarzyna Buława – sekretarz rosyjskojęzyczny konferencji;
 6. Michał Buława – samorząd studencki.

Cele konferencji:

 1. Zaprezentowanie doświadczeń i dobrych praktyk, dotyczących zarządzania rynkiem edukacyjnym w krajach „starej Unii”;
 2. Omówienie czeskich i polskich doświadczeń w procesach stowarzyszeniowych i procesach transformacji rynku edukacyjnego;
 3. Wykorzystanie tych doświadczeń w krajach zainteresowanych wejściem do Wspólnoty Europejskiej;
 4. Integracja środowisk zajmujących się problemami kształcenia i badaniami rynku edukacyjnego;
 5. Dyskusja i wymiana poglądów na temat problemów i strategii rozwoju rynku edukacyjnego.
  1. Identyfikacja strategii myjących na celu podniesienie konkurencyjności "sektora edukacyjnego" w obrębie danego rejonu administracyjnego (klastra). 

Tematyka konferencji:

 1. Wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania;
 2. Zrównoważony rozwój w dziedzinie edukacji (sustainability);
 3. Technologiczne innowacje w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 4. Nauczanie za pośrednictwem mediów elektronicznych;
 5. Rozszerzenie rynku o kraje zainteresowane kształceniem kadr i studentów w Unii Europejskiej;
 6. Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki.

  

Zakres tematyczny debat:

Prezentowane na konferencji referaty będą ogniskować się wokół tematyki związanej z nowymi trendami w edukacji i problemami rynku usług edukacyjnych. Interdyscyplinarny charakter obrad pozwoli przedstawić szerokie spektrum problemów związanych z kształceniem i zarządzaniem w dziedzinie edukacji. Swoje miejsce znajdą tu zagadnienia nowych technologii kształcenia, zrównoważonego rozwoju, kwestie związane z zarządzaniem i marketingiem na rynku edukacyjnym oraz wyzwania pedagogiczne i dydaktyczne, zmieniającego się rynku usług edukacyjnych.

Naukowcy z Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Azji, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach przedstawią stan swoich badań, zaprezentują opracowania wymienionych problemów i podzielą się swoimi propozycjami i poglądami na temat konkurencyjności innowacyjności oferty edukacyjnej.

 Referaty i publikacja książkowa:

Osoby zainteresowane przedstawieniem referatu proszone są o zamieszczenie streszczenia
w formularzu zgłoszeniowym. Referentów zapraszamy do zamieszczenia artykułów naukowych
w monografii, na którą złożą się prezentowane na konferencji badania. Artykuły muszą spełnić wymogi redakcyjne, uzyskać pozytywną opinię rady programowej oraz niezależnego recenzenta monografii. Przyjmujemy tylko teksty poddane uprzednio dokładnej korekcie językowo - edytorskiej.

Terminy:

Termin konferencji: 20 i 21 stycznia 2014.

Formularze zgłoszeniowe do: 10 stycznia 2014.

Artykuły do recenzji do: 21 lutego 2014.

Opłaty:

Publikacja rozdziału monografii w języku angielskim lub rosyjskim (5 pkt KBN): 380 PLN

Nie przewidziano opłat za udział w konferencji.

Zakwaterowanie:

Istnieje możliwość uprzedniej rezerwacji hotelu za pośrednictwem naszej uczelni. Służymy wszelką pomocą w sprawach związanych z dojazdem i zakwaterowaniem.

Sekretariat konferencji:

Osoba kontaktowa: Edyta Kołodziejczyk; e-mail ekolodziejczyk@wseh.pl

Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych

43-300 Bielsko-Biała, ul. gen. Wł. Sikorskiego 4

Tel 33 816 5169/70 wew. 31