Aktualności

Ukraina

 
 
Picture of Administrator platformy
Ukraina
by Administrator platformy - Friday, 21 February 2014, 3:33 PM
 

 

Władze i społeczność akademicka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej wyrażają swoją solidarność z narodem ukraińskim walczącym o idee wolności, sprawiedliwości, swobód demokratycznych i poszanowania jednostki. Jesteśmy przekonani, że siła, która wypływa ze wspólnoty narodowej, opartej na fundamencie prawdy, umożliwi Ukrainie konsekwentną reformę państwa zgodną z europejskimi standardami oraz rozwiązanie konfliktów na drodze dialogu społecznego.

Razem z Ukrainą !