Aktualności

Studenci studiów drugiego stopnia rok drugi

 
 
Picture of Administrator platformy
Studenci studiów drugiego stopnia rok drugi
by Administrator platformy - Friday, 20 June 2014, 11:27 AM
 

Zgodnie z zawartą Umową o świadczeniu usług edukacyjnych §4 pkt 3 ppkt 3 oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011r. (Dz. U. 201 poz. 1188) § 21 pkt 2 ppkt 4, Uczelnia pobiera opłatę za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 zł.