W tym kursie można bezpiecznie testować funkcje platformy Moodle oraz zapoznać się z materiałami wprowadzającymi.