Aktualności

Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

 
 
Picture of Administrator platformy
Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej
by Administrator platformy - Tuesday, 22 September 2015, 2:02 PM
 

Informacja od Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje
projekt Fundusz Stypendialny.

Celem funduszu jest wsparcie materialne:

a. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii,
finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa,

b. wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach
wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy
ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa, w okresie 5
lat od opuszczenia placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Fundusz tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych przekazywanych na
rzecz Stowarzyszenia, jako podmiotu posiadającego status organizacji
pożytku publicznego (1%) oraz z wpłat i darowizn. Szczegóły zawiera
regulamin funduszu stypendialnego SKEF (regulamin i wnioski dostępne
są na stronie www.skef.pl w zakładce SKEF CHARYTATYWNY – FUNDUSZ
STYPENDIALNY). Zainteresowane osoby prosimy o czytelne wypełnienie
wniosku oraz zapoznanie się z regulaminem funduszu stypendialnego SKEF.
Osoby ubiegające się o stypendium, składają DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA
2015 ROKU, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie
wymogów przesyłając dokumenty na adres (liczy się data stempla
pocztowego):

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: FUNDUSZ STYPENDIALNY
Pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego prosimy kierować do Iwony
Karmasz 58/624-98-76
e-mail: ikarmasz@skef.pl