Aktualności

Informacja w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 
 
Picture of Administrator platformy
Informacja w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
by Administrator platformy - Thursday, 15 October 2015, 4:21 PM
 

Uprzejmie informujemy, że Uczelnia nie pokrywa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) za studentów.

W związku z powyższym studenci są zobowiązani sami pokryć koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie powyższe w wysokości 29 zł na sumę ubezpieczenia 13.000 zł można opłacić w kasie Uczelni w terminie do dnia 28 października 2015 roku.