Aktualności

Debata oksfordzka

 
 
Picture of Administrator platformy
Debata oksfordzka
by Administrator platformy - Friday, 20 May 2016, 5:59 PM
 

Debata odbędzie się najbliższy poniedziałek 23 maja 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa (Aula Uczelni przy ul. Tańskiego 5). Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Władysław Kosiniak - Kamysz (Minister Pracy i Polityki Społecznej w rządzie koalicji PO-PSL) oraz Artur Pałasz - dyrektor centrum rekrutacji na Europę Centralną firmy ZF TRW Automotive.

Planowane jest wystąpienie obu gości specjalnych, którzy powiedzą kilka słów o sytuacji na rynku pracy dla młodych ludzi, a następnie rozpocznie się debata. Uczestnikami debaty będą studenci bielskich uczelni. Studenci będą podzieleni na dwie drużyny i wypowiedzą się na następujące tematy:

  1. "Dobrą pracę można znaleźć tylko z polecenia rodziny lub znajomych";
  2. "Polski rynek pracy jest niekonkurencyjny w stosunku do rynków pracy rozwiniętych krajów UE";
  3. "System zasiłków i pomocy dla bezrobotnych jest nieefektywny i działa demotywująco";

Zadaniem studentów będzie podanie argumentów popierających wyżej wymienione tezy (jedna drużyna) i zaprzeczających tym tezą (druga drużyna). Studenci, którzy najlepiej zaprezentują swoje wypowiedzi zostaną nagrodzeni. Główną nagrodą jest kilkudniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Przewidziano też inne upominki. Każdy z aktywnych uczestników debaty (dyskutujących) otrzyma też certyfikat udziału w wydarzeniu. Student rozpoczynający wypowiedź na dany temat będzie miał 3 minuty na wypowiedź. Student, który będzie odnosił się do wypowiedzi swojego poprzednika - maksymalnie 2 minuty na wypowiedź. Debatę poprowadzi pan Rektor prof. Jacek Binda.

Wypowiedzi studentów będzie oceniać kapituła złożona z nauczycieli akademickich bielskich uczelni, dziennikarza i socjologa - grono w pełni obiektywne i niezależne od organizatorów. Oceniana będzie kultura wypowiedzi i sposób formułowania argumentów. Studenta dyskwalifikują wypowiedzi wulgarne i obraźliwe.