Aktualności

Projekty dla niepracujących studentów studiów niestacjonarnych

 
 
Picture of Administrator platformy
Projekty dla niepracujących studentów studiów niestacjonarnych
by Administrator platformy - Thursday, 26 January 2017, 3:47 PM
 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekty oferują m.in.:
– poradnictwo zawodowe prowadzące do opracowania indywidualnych planów działań aktywizacyjnych;
– szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;
– staże w zawodzie zgodnym z tematem szkolenia.

Lista instytucji realizujących ww. projekty znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod adresem https://efs.wup-katowice.pl/start w zakładce pn. Znajdź dofinansowanie i podzakładce Listy projektów, w której należy wybrać dokument pn. 1.2 PO WER - projekty dla osób do 30. roku życia niepracujących, nie kształcących się i nie szkolących.

Warunkami udziału w ww. projektach są:
– wiek do 30. roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin);
– brak zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (umowa cywilna) i prowadzenia działalności gospodarczej;
– nie kształcenie się w trybie stacjonarnym;
– nie szkolenie się (w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem przystąpienia do projektu) ze środków publicznych (np. po skierowaniu z powiatowego urzędu pracy).

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, kontaktować można się z Punktem Kontaktowym EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – tel. 32 757 33 11, e-mail: efs@wup-katowice.pl