Aktualności

Nowoczesne koncepcje zarządzania - nowy kierunek studiów podyplomowych

 
 
Picture of Administrator platformy
Nowoczesne koncepcje zarządzania - nowy kierunek studiów podyplomowych
by Administrator platformy - Sunday, 26 February 2017, 8:35 AM
 

Studia podyplomowe nowoczesne koncepcje zarządzania są studiami specjalistycznymi, które pozwalają uczestnikom na rozszerzenie wiedzy do pracy na stanowisku specjalisty nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem lub merytorycznego przygotowania do otwarcia przewodu doktorskiego na wydziale zarządzania uczelni publicznej i niepublicznej w Polsce.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędny do wykonywania funkcji specjalisty koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

Adresaci studiów

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów szkół wyższych, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania nowoczesnymi koncepcjami zarządzania.

Studia w szczególności skierowane są do:

 • menedżerów organizacji i kandydatów na to stanowisko,
 • przedsiębiorców,
 • pracowników i kadry kierowniczej MŚP.

Kadra wykładowców

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzić będą profesorowie i doktorzy z dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Rafał Tyszkiewicz

Kadra wykładowców: prof. dr hab. Leszek Kiełtyka, prof. dr hab. Stanisław Brzeziński, prof. nadzw. Robert Ulewicz, prof. nadzw. Dorota Jelonek, prof. nadzw. Elżbieta Weiss, prof. nadzw. Agnieszka Bitkowska, dr inż. Agnieszka-Wolanin

Forma studiów

Studia są realizowane w trybie niestacjonarnym raz w miesiącu w soboty i niedziele w formie: wykłady konwersatoria, ćwiczenia.

Czas trwania

2 semestry

Liczba godzin: 130

Program studiów

W ramach studiów podyplomowych prowadzone będą przedmioty dotyczące:

 • metodologiczno-metodycznych założeń badawczych realizowanych koncepcji zarządzania,
 • miejsc koncepcji zarządzania w nurcie nauk o zarządzaniu
 • zarządzania wiedzą,
 • zarządzania procesowego,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania przez komunikację,
 • logistyczne zarządzanie produkcją i usługami,
 • zarządzania jakością,
 • zarządzania relacjami.

W ramach zajęć prowadzone będą seminaria naukowe przygotowujące do napisania pracy w zakresie wybranej koncepcji zarządzania lub autoreferatu koncepcji rozprawy doktorskiej. Seminaria prowadzić będą: dr hab. Elżbieta Weiss, prof. nadzw, dr hab. Agnieszka Bitkowska, prof. nadzw. i dr Rafał Tyszkiewicz.

Warunki ukończenia

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej, zgodnie z przyjętym programem kształcenia.

Cena: 4000 zł (możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach)