Aktualności

Informacja o stypendiach

 
 
Picture of Administrator platformy
Informacja o stypendiach
by Administrator platformy - Friday, 23 November 2018, 8:17 AM
 

Szanowni  Państwo!

Uprzejmie informuję, że do Rektora wpłynęło:

- 20 podań o przyznanie stypendium socjalnego,

- 11 podań o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- 27 podań o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

- 2 podania o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zostanie przyznane na okres 9 miesięcy od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów zostanie przyznane na okres 4 miesięcy od października 2018 roku do stycznia 2019 roku.

Zapomogi są przyznawane jednorazowo.

Wysokość stypendiów w roku akademickim 2018/2019 została określona w Zarządzeniu Rektora nr 17/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku.

Wysokość stypendium dla każdego studenta zostanie określona w indywidualnej decyzji Rektora.