Aktualności

Stypendia

 
 
Picture of Administrator platformy
Stypendia
by Administrator platformy - Monday, 2 December 2019, 11:29 AM
 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że do Rektora wpłynęło:

- 17 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego,

- 4 wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,

- 12 wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- 28 wniosków o przyznanie stypendium rektora,

- 3 wnioski o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie przyznane na okres 9 miesięcy od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Stypendium rektora zostanie przyznane na okres 4 miesięcy od października 2019 roku do stycznia 2020 roku.

Zapomogi są przyznawane jednorazowo.

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2019/2020 została określona w Zarządzeniu Rektora nr 31/11/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku.

Wysokość świadczeń dla każdego studenta zostanie określona w indywidualnej decyzji Rektora.