Aktualności

Informacja o stypendiach

 
 
Picture of Administrator platformy
Informacja o stypendiach
by Administrator platformy - Sunday, 22 March 2020, 3:26 PM
 

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informuję, że do Rektora w semestrze letnim wpłynęło:

- 36 wniosków o przyznanie stypendium rektora.

Stypendium rektora zostało przyznane na okres 5 miesięcy od lutego 2020 roku do czerwca 2020 roku.


Wysokość świadczeń - stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 została określona w Zarządzeniu Rektora nr 12/03/2020 z dnia 11 marca 2020 roku.


Wysokość świadczeń dla każdego studenta została określona w indywidualnej decyzji Rektora.