Aktualności

Informacja o stypendiach

 
 
Picture of Administrator platformy
Informacja o stypendiach
by Administrator platformy - Wednesday, 25 November 2020, 2:37 PM
 
Szanowni Państwo! 


Uprzejmie informuję, że do Rektora wpłynęło:

- 13 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego,

- 4 wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,

- 13 wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- 48 wniosków o przyznanie stypendium rektora,

- 11 wniosków o przyznanie zapomogi. 

Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie przyznane na okres 9 miesięcy od października 2020 roku do czerwca 2021 roku.

Stypendium rektora zostanie przyznane na okres 4 miesięcy od października 2020 roku do stycznia 2021 roku.

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2020/2021 została określona w Zarządzeniu Rektora nr 32/11/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku.

Wysokość świadczeń dla każdego studenta zostanie określona w indywidualnej decyzji Rektora.