Aktualności

Ważna informacja dotycząca kierunku Zarządzanie.

 
 
Picture of Administrator platformy
Ważna informacja dotycząca kierunku Zarządzanie.
by Administrator platformy - Saturday, 27 April 2013, 11:19 AM
 

Szanowni Studenci,

Część zajęć dydaktycznych na kierunku Zarządzanie jest prowadzona w
semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 z użyciem metod i technik
kształcenia na odległość (e-learning).

Załączony szczegółowy wykaz przedmiotów zawiera informację o udziale
godzin zajęć fizycznie przeprowadzanych w siedzibie uczelni oraz godzin
realizowanych z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku przedmiotów z udziałem metod i technik kształcenia na
odległość prowadzący ma obowiązek nałożony przez odpowiednią uchwałę
senatu WSEH aktywnie używać platformy MOODLE w celu:
- publikacji materiałów dydaktycznych,
- uruchamiania interakcyjnych aktywności studentów z  wykorzystaniem
dostępnych na platformie modułów,
- realizacji konsultacji poprzez czaty.

Obowiązkiem studentów jest aktywne śledzenie zawartości MOODLE i
uczestnictwo w realizowanych na niej aktywności.

Z poważaniem,
Zastępca Dyrektora Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych,
Jakub Ryśnik