Aktualności

Informacja o stypendiach

 
 
Picture of Administrator platformy
Informacja o stypendiach
by Administrator platformy - Wednesday, 31 March 2021, 4:35 PM
 

Szanowni  Państwo! 

Uprzejmie informuję, że do Rektora wpłynęło 38 wniosków o przyznanie stypendium rektora. 

Stypendium rektora zostało przyznane 28 studentom. 

Stypendium rektora zostało przyznane na okres 5. miesięcy od lutego 2021 roku do czerwca 2021 roku. 

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2020/2021 została określona w Zarządzeniu Rektora nr 08/03/2021 z dnia 31 marca 2021 roku. 

Wysokość świadczeń dla każdego studenta została określona w indywidualnej decyzji Rektora.