Aktualności

Informacja w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszcześliwvch wypadków.

 
 
Picture of Sylwia Cieslar
Informacja w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszcześliwvch wypadków.
by Sylwia Cieslar - Tuesday, 17 September 2013, 2:13 PM
 

Uprzejmie informuję, że UczeInia nie pokrywa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) za studentów. W związku z powyższym studenci są zobowiązani sami pokryć koszty ubezpieczenia od następstw nięszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie powyższe w wysokości 30 zł na sumę ubezpieczenia 11.000 zł.


Składkę ubezpieczeniową można opłacić w kasie Uczelni w terminie do dnia
26 października 20 13 roku.