Aktualności

Międzynarodowa Konferencja - Zrównoważony rozwój w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 
 
Picture of Administrator platformy
Międzynarodowa Konferencja - Zrównoważony rozwój w zarządzaniu przedsiębiorstwem
by Administrator platformy - Thursday, 7 November 2013, 3:34 PM
 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna wraz z samorządem studenckim oraz Śląskim Klastrem Ekologicznym, wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności, jest organizatorem

II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Teoretyczne i praktyczne aspekty kierowania zrównoważonym rozwojem regionu, przedsiębiorstwa i społeczeństwa

9 listopada 2013 r. Bielsko-Biała

Główne założenia i cele konferencji oscylują wokół:

- wymiany informacji dotyczących możliwości i strategii współpracy oraz promocji zrównoważonego rozwoju,
- utworzenia sieci ekspertów,
- integracji środowisk podejmujących tematykę zrównoważonego rozwoju
w przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach edukacyjnych.
W związku z intensyfikacją działań związanych z organizacją ww. konferencji Władze Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej kierują zaproszenie do przedstawicieli szeroko pojętego świata biznesu, menedżerów, przedsiębiorców oraz kadry administracji publicznej, której zależy na współpracy ze środowiskiem akademickim w celu określenia wspólnych obszarów współpracy umożliwiających uzyskanie lepszych efektów prowadzonej działalności.

RADA NAUKOWA

Przewodnicząca – dr hab., prof. Olga Prokopenko, prof. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
z siedzibą w Bielsku-Białej, Polska, dziekan, kierownik katedry Sumskiego Państwowego Uniwersytetu (Ukraina), Założyciel i Członek Międzynarodowego Towarzystwa Zrównoważonego Rozwoju (Warna, Bułgaria);
dr hab., prof. Jarosław Dado, profesor Uniwersytetu Matej Bel (Bańska Bystrzyca, Republika Słowacka);
dr hab. n.t Christo Kraczunow, kierownik katedry Uniwersytetu Technicznego w Warnie, Bułgaria, przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Zrównoważonego Rozwoju (Warna, Bułgaria);
dr hab. Almagul Nuralgijewa, prorektor Akademii w Koksze (Koksze, Republika Kazachstanu);
dr hab., prof. Iwan Potrawnyj, profesor Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego
im. G.W. Plechanowa (Moskwa);
dr hab., prof. Aleksander Romanko, konsultant IBM Kanada (Toronto), profesor Uniwersytetu Toronto (Kanada);
dr hab., prof. Olga Szymowa, profesor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego (Mińsk);
dr hab., Eva Sikorova, profesor WSEH, Bielsko- Biała, Polska;
dr hab., prof. Tatiana Tambowcewa, profesor Ryskiego Uniwersytetu Technicznego (Łotwa);
dr Beata Kupiec-Teahan, profesor WSEH, Bielsko-Biała, Polska.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący: Dyrektor Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Witold Marzęda
Moderator konferencji: mgr Patrycja Korczago-Pucher
Sekretarz anglojęzyczny: Dyrektor Elżbieta Jaszczurowska
Sekretarz multilingwalny: Viktor Prokopchuk
Samorząd Studencki: Michał Buława, Barbara Mrzygłód, Dorota Wojewodzic, Dariusz Góra i Edyta Wójcik

REDAKTOR MONOGRAFII – Olga Prokopenko

11.00 – 12.00
Rejestracja uczestników konferencji

12.00 - 12.20
Rozpoczęcie konferencji

Powitanie gości Przedstawiciel Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej- Dyrektor Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Witold Marzęda oraz Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej – Prezes Zarządu Arkadiusz Primus

12.25 - 13.15
Mr Keiki Fujita, Professor Emeritus JF Oberlrin University Zrównoważony rozwój w zakresie biznesu i przemysłu

Prof. Olga Prokopenko Wprowadzenie

13.20 - 13.40
Przerwa kawowa w Oscar Wilde Pub

13.45 – 15.00
SECOND LIFE OF ELECTRONIC EQUIPMENT

Prezentacje konkretnych działań i przedsięwzięć przedstawicieli japońskich instytucji – studium przypadku

Mr Takashi Minakoshi, Director ,International Research Institute for Environmental (3R) Policy Studies.Minakoshi Trading Company

Ms Izumi Kamiya, Director, Anchor International Networking Service co ltd

Ms Sachiko Kiriyama, Manager. Senko International Transportation Company

Mr Keisuke Maeda, President, Lintect Company

15.00 – 16.00
Lunch w Oscar Wilde Pub

16.00 – 18.00
Prezentacje konkretnych działań i przedsięwzięć przedstawicieli polskich przedsiębiorstw – studium przypadku

Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu Investeko S.A., Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej Zrównoważony system gospodarki odpadami w Polsce – dobre praktyki

Marcin Sprawka – Prezes Zarządu Yoshi Private Investmnet S.A., Wpływ innowacji na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – studium przypadku

dr hab., prof. Olga Prokopenko, prof. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą w Bielsku-Białej, Polska, dziekan, kierownik katedry Sumskiego Państwowego Uniwersytetu (Ukraina), Założyciel i Członek Międzynarodowego Towarzystwa Zrównoważonego Rozwoju (Warna, Bułgaria)

dr hab., prof. Jarosław Dado, profesor Uniwersytetu Matej Bel (Bańska Bystrzyca, Republika Słowacka);

Prof. dr hab. Rumiana Nejkowa, Kierownik Wydziału Marketingu i zarządzania Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Finansów, Sofia ( Bułgaria);

dr hab. Jan Wnuk, prof. Wyższej Szkoły ”Humanitas”, Sosnowiec.

Śląski Klaster Edukacji (Dariusz Wylon – animator klastra).


18.00- 18.30 Zakończenie