Aktualności

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Efektywna praca zdalna z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

 
 
Picture of Administrator platformy
BEZPŁATNE SZKOLENIE - Efektywna praca zdalna z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
by Administrator platformy - Tuesday, 30 January 2024, 11:09 AM
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia wśród niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatniego roku studiów. Projekt zakłada indywidualne wsparcie uczestników poprzez udzielenie im wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia. Uczestnicy zostaną wyposażeni w w kompetencje cenione i poszukiwane przez pracodawców. W projekcie przewidziane są także płatne programy stażowe, które pozwolą na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych bez obawy o wynagrodzenie.

Szkolenie trwa 16h, odbywa się całkowicie zdalnie. Wypłacany jest dodatek motywacyjny w wysokości ok. 200zł za wzięcie udziału w kursie.

Zaplanowane w ramach projektu wsparcie, którym objęci zostaną uczestnicy to:

- SZKOLENIA I WARSZTATY  - 

W trakcie pracy z doradcą zawodowym przeanalizujesz swoje silne i słabe strony, umiejętności oraz zainteresowania zawodowe pod kątem planowania kariery zawodowej. Doradca przygotuje Cię także do poszukiwania pracy zgodnej z Twoimi preferencjami oraz wesprze na różnych etapach aktywizacji.

- PLATNE STAŻE ZAWODOWE - 

Staże pozwolą Ci uzupełnić zdobyte kwalifikacje i kompetencje o praktyczne doświadczenia i umiejętności. Pomogą Ci także przełamać lęki związane z rozpoczęciem zatrudnienia.

- doradztwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania - 

IPD, czyli Indywidualny Plan Działania to ścieżka rozwoju zawodowego dostosowana do indywidualnych predyspozycji i preferencji zawodowych uczestnika z uwzględnieniem jego umiejętności i wykształcenia. W skrócie to taki plan dalszego działania.

- POŚREDNICTWO PRACY - 

W trakcie pracy z doradcą zawodowym przeanalizujesz swoje silne i słabe strony, umiejętności oraz zainteresowania zawodowe pod kątem planowania kariery zawodowej. Doradca przygotuje Cię także do poszukiwania pracy zgodnej z Twoimi preferencjami oraz wesprze na różnych etapach aktywizacji.

- POŚREDNICTWO ZAWODOWE 

W trakcie pracy z doradcą zawodowym przeanalizujesz swoje silne i słabe strony, umiejętności oraz zainteresowania zawodowe pod kątem planowania kariery zawodowej. Doradca przygotuje Cię także do poszukiwania pracy zgodnej z Twoimi preferencjami oraz wesprze na różnych etapach aktywizacji.

 - mentoring po ukończeniu cyklu szkoleń - 

Nasi specjaliści pozostaną z Tobą w kontakcie i będą nadzorować postępy rozwoju Twojej kariery

Osoby zainteresowane wzięciem  udziału w szkoleniu/stażu są proszone o przesłanie e-mailem na adres katarzyna.badzinska1998@interia.pl:

- kopii dyplomu lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu nauki na ostatnim roku studiów;

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

- zaświadczenia z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, jeśli dotyczy. 

Dokumenty proszę :

- drukować jednostronnie,

- wypełnić czytelnie długopisem koloru niebieskiego,

- wypełnić BEZ DAT